Articole cu Eticheta ‘apdrp.ro’

Ghid Masura 312 – Varianta consultativa din iulie 2012

Monday, July 2nd, 2012

Conform ghidului publicat in varianta consultativa pe site-ul aprdp.ro din iulie 2012, pentru a beneficia de aceste fonduri trebuie sa indepliniti urmatoarele conditii:

1. Beneficiari eligibili

- Micro-întreprinderile

- Persoane fizice (neînregistrate ca ageni economici)

Atentie!

Micro-întreprinderile, atât cele existente cât si cele nou înfiinate (start-up – vezi definiie dicionar) trebuie sa fie înregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect în spaiul rural (atât sediul social, cât si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate în mediul rural);

! O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (startup) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali.

- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investiia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel puin 10 ani.

- Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere ca va asigura co-finanarea proiectului

-

Documentele de la solicitant care dovedesc capacitatea si sursa de cofinanare (unul sau mai multe dintre ele emise de instituii financiar bancare) pot fi:

a) Extras de cont bancar vizat si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii Cererii de Finantare, în cazul cofinantarii prin surse proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozit nominative si dematerializate, cu o scadenta mai mica sau egala cu trei luni faa de data închiderii licitaiei de proiecte;

b) Extras de cont bancar vizat  si datat de banca cu cel mult cinci zile lucratoare înainte de data depunerii în cazul existenei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizari, donaii, însoit de un document care sa ateste sursa respectiva, emis de organizatia care a acordat-o;

c) Extras de cont bancar si Formularul de achiziie titluri de stat, emise si vizate de banca,în cazul cofinanarii prin titluri de stat cu o scadena mai mica sau egala de trei luni fata de data închiderii licitaţiei de proiecte;

d) Extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucratoare faa de data depunerii cererii de finanare si contractul de credit vizat de banca, în cazul cofinanarii prin linie de credit cu o valabilitate de un an fata de data lansarii licitaiei de proiecte, deschis la o banca;

e) Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile de la data emiterii.

Tipuri de investitii eligibile:

a) Investiii corporale (construcia, modernizarea, extinderea cladirilor în scop productiv – pentru efectuarea activitaii vizate de proiect- precum si construcia dec cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziionarea în leasing a acestora);

b) Investiii necorporale (software, patente, licene etc.), inclusiv achiziionarea în leasing a acestora.

În cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoareletipuri de investitii:

i. Investiii în activitati non-agricole productive cum ar fi:

Industria usoara (articole de pielarie, încalaminte, lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);

În activitai de procesare industriala a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobila);

Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investiii pentru dezvoltarea activitailor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati tradiionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul,

confecionare instrumente muzicale tradiionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;

b. Servicii de conectare si difuzare internet;

c. Servicii de mecanizare, transport (altele decât achiziia mijloacelor de transport) protecie fitosanitara, însamânare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;

d. Servicii medicale

e. Servicii reparaii masini, unelte si obiecte casnice.

iv. Investiii în producerea de energie regenerabila

Achiziionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

 

Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la 70%7 din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

 

50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;

 - 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care îsi desfasoara activitatea în sectorul transportului rutier;

200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi În cazul în care proiectele prevad activitai de producie de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de pâna la 85%* din totalul cheltuielilor eligibile.

ATENtIE! Procentul de 85% se aplica numai activitailor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B –  Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„.

În situatia proiectelor care vizeaza atât activitai de producie de bunuri cât si servicii intensitatea ajutorului public nerambursabil se va atribui, specific, pentru fiecare tip de investitie, iar în aceasta situaie se vor elabora bugete distincte.

De astazi se pot depune proiecte pe masura 121- Modernizarea exploatatiilor agricole

Wednesday, April 18th, 2012

De astazi puteti depune proiecte in cadrul masurii 121 privind “Modernizarea exploatatiilor agricole” cu privire la investitiile din sectorul vegetal si de crestere a animalelor.

Citeste mai departe »

Se prelungeste perioada pentru depunerea celei de-a doua transa pe masura 112

Tuesday, February 7th, 2012

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a început demersurile pentru modificarea procedurii de contractare şi plată aferente Măsurii 112Instalarea tinerilor fermieri”. Modificarea propusă priveşte prelungirea perioadei pentru depunerea cererii celei de-a doua tranşe de plată, de la 30 luni la 33 luni, în situaţii justificate.

Demersul are la bază analiza privind implementarea acestei măsuri de investiții cât și solicitările beneficiarilor cu privire la imposibilitatea operării transferurilor de teren la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, transferuri care nu pot fi efectuate decât în perioada martie – mai a fiecărui an. Citeste mai departe »

Situatia proiectelor PNDR din 2007 pana in prezent

Wednesday, January 18th, 2012

Apdrp.ro a publicat situatia proiectelor pe sesiuni din 2007 pana in prezent prentru toate sesiunile care au fost, in care sintetizeaza numarul de proiecte depuse si numarul de proiecte selectionate spre finantare. Programul National de Dezvoltare Rurala. Fonduri structurale 2012.

 

 

APDRP: Calendarul liniilor de finantare si alocari financiare pentru 2012

Wednesday, December 21st, 2011

Apdrp.ro a publicat astazi calendarul liniilor de finantare si alocarile financiare pentru anul 2012. Consultati in imaginea de mai jos alocarile si financiare pentru masurile aferente. In noua grila lipsesc cateva masuri in special masura 125 pentru care s-a manifestat o intentie foarte mare in anii trecuti.